Danmark: Sæt X ved demokratiet

Den 18. juni er valgdag i Danmark. Danskerne tager demokratiet som en selvfølge, men i 48 lande verden over har befolkningen ingen mulighed for at stemme og i yderligere 59 lande, er deres stemmeret begrænset.

Omkring 2,5 mia. mennesker verden over har ikke mulighed for at stemme, og ca. 1,8 mia. mennesker kan ikke stemme frit ifølge Freedom House. Lægger man de to tal sammen, svarer det til lidt over halvdelen af verdens befolkning, og det er værd at tænke på, når vi i Danmark i dag går til stemmeurnerne. For i dag, når vi bliver tilbudt at sætte vores X, får vi samtidig tilbudt muligheden for frit at ytre vores mening og være med til at bestemme over vores egen fremtid.

Ofte tager vi denne rettighed for givet, og selv om stemmeprocenten i Danmark generelt er høj, så afstår mellem 12-15 % af vælgerne alligevel fra at bruge deres medfødte ret. I andre lande bliver mennesker fængslet, tortureret eller dør for at opnå retten, for at få lov til at give deres mening til kende og for at få medbestemmelse. Det sker lige nu i fx Nordkorea, Saudi Arabien, CAR og Turkmenistan, men også i Syrien og Eritrea – lande, der ofte er dukket op i valgkampen på grund af flygtningedebatten.

Også tættere på vores grænser kæmper fx ukrainere, tyrkere og russere for at beholde eller udvide deres demokratiske rettigheder. De kæmper for retten til at leve frit og uden frygt sige, hvad de mener. Den ret har vi i Danmark, og vi har i mange år været med til at arbejde for andres ret til det samme ude i verden. Det har vi gjort igennem samarbejder med NGO’er, organisationer som FN og EU, og igennem vores udviklingsbistand. Hvis vi fortsat vil hjælpe andre til at kunne sætte X ved demokratiet, er det vigtigt at bruge den stemme i dag, mange af os tager for givet. For i dag vi har mulighed for at gøre noget, som mere end halvdelen af jordens befolkning ikke kan og igennem vores X være med at sikre andre den menneskerettighed.

Derfor – brug din stemme, og gør valgdagen til en festdag.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s